ბელგიური

შემადგენლობა:
წყალი, ალაო, სვია.
საწყისი ექსტრაქტი 9,6%.
ალკ. მოც. წილი 4,0%.