ჩერო

ჩერო ალუბალი ვაშლით
ჩერო ფორთოხალი მანდარინით
ჩერო მულტიხილი ნექტარით
ჩერო ვაშლით